Vanliga frågor och svar

F: Varför genomför ACCO Brands detta ersättningsprogram?

S: ACCO Brands har inlett ett ersättningsprogram för att värna om konsumenternas säkerhet och förhindra risk för skador. Om du tror att du har en av de påverkade modellerna, Promax dokumentförstörare av modellen REX823 eller RSX1035, bör du sluta använda din dokumentförstörare omedelbart, koppla ur den och besöka vår webbsida på https://RexelPromaxReplacementqa.expertinquiry.com där du hittar anvisningar om hur du kan kontrollera modellnumret och information om hur du kan erhålla en gratis ersättningsprodukt.

 

F: Vilka modeller påverkas av detta ersättningsprogram/Hur kan jag ta reda på om min dokumentförstörare påverkas?

S: Detta ersättningsprogram berör endast två modeller av Rexel Promax dokumentförstörare, nämligen Promax REX823 och RSX1035.  Gå in på vår webbsida på https://RexelPromaxReplacementqa.expertinquiry.com för att få mer information om hur du kontrollerar modellnumret på din dokumentförstörare. Om du har en av de dokumentförstörare som påverkas följer du anvisningarna för att registrera dig, och när vi väl har verifierat din produktinformation kommer vi att erbjuda dig en kostnadsfri ersättningsprodukt.

F: Vilket är det faktiska problemet – vad är det som har lett fram till ersättningsprogrammet?

S: ACCO Brands har fått in ett litet antal rapporter om att vissa Promax-dokumentförstörare har antänt brandfarligt material inuti dokumentförstörarna under drift.  Detta gäller endast två modeller av dokumentförstörare, nämligen Promax dokumentförstörare av modellerna REX823 och RSX1035.  Även om ingen av dessa rapporter omfattar allvarlig personskada eller omfattande egendomsskador, har vi för säkerhets skull och eftersom konsumentsäkerhet är högsta prioritet för ACCO Brands, frivilligt inlett ett kostnadsfritt ersättningsprogram för konsumenter som har en påverkad produkt.

F: Min dokumentförstörare verkar vara okej, kan jag fortsätta att använda den?

S: Nej, vi ber alla konsumenter att omedelbart sluta använda de påverkade dokumentförstörarna och delta i ersättningsprogrammet genom att besöka vår webbsida på https://RexelPromaxReplacementqa.expertinquiry.com.

F: Hur genomför ACCO Brands detta ersättningsprogram?

S: Vi har uppmanat våra kunder och återförsäljare att dra tillbaka produkten från försäljning och distribution och har bett dem att meddela sina kunder om ersättningsprogrammet. Om du tror att du har en av de påverkade modellerna ska du sluta använda din dokumentförstörare omedelbart och besöka vår webbsida på https://rexelpromaxreplacementqa.expertinquiry.com för mer information om hur du kan erhålla en ersättningsprodukt.

F: Vilken ersättning erbjuder ni?

S: Om du har en Rexel Promax dokumentförstörare av modellen REX823 eller RSS1035 kommer den att ersättas med en uppgraderad Rexel Momentum.

F: Hur lång tid tar det innan jag får en ersättningsprodukt?

 

S: Räkna med att det tar fyra veckor från datumet då vi bekräftar din registrering. Vi beklagar eventuella olägenheter som detta kan leda till och försäkrar att vi arbetar så fort som möjligt för att skicka en ersättningsprodukt till dig.

F: Hur ska jag kassera dokumentförstöraren?

S: Påverkade dokumentförstörare får inte kasseras med vanligt hushållsavfall och ska återvinnas/kasseras separat.  Kassera den påverkade dokumentförstöraren enligt de lokala kraven för avfall från elektriska och elektroniska produkter och anvisningar i ditt land, t.ex. på en särskilt avsedd insamlingsplats hos en lokal myndighet.